Komentar

Masukan, kritik, dan saran baik terkait dengan blog ini maupun KEI secara umum ataupun terkait permasalahan ekonomi Islam, dapat disampaikan melalui blog ini.Dalam berkomentar di blog ini, hendaknya memperhatikan kaidah-kaidah yang diajarkan Islam, yaitu :

  • Menggunakan bahasa yang sopan dan lemah lembut, hindari kata-kata kasar. Allah SWT berfirman, "Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut kepada mereka. Sekiranya kamu bersikap keraslagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu." {QS. 3 : 159}
  • Tidak mempromosikan hal-hal yang diharamkan dalam Islam, seperti pemikiran sesat, jasa penipuan, dan lain sebagainya. Allah SWT berfirman, "Sesungguhnya syaithan itu adalah musuh yang nyata bagimu, maka anggaplah ia musuh(mu), karena sesungguhnya syaithan-syaithan itu mengajak golongannya supaya menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala." {QS. 35 : 6}
  • Tidak berkomentar yang mengandung unsur pornografi. Allah SWT berfirman, "Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." {QS. 17 : 32}
  • Dilarang berdusta, terlebih mengatasnamakan Allah dan Rasul-Nya. Allah SWT berfirman, "Dan pada hari kiamat kamu akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah, mukanya menjadi hitam." {QS. 39 : 60}
  • Berdebat dan atau berdialog dengan santun, baik terhadap non-muslim, apalagi terhadap sesama muslim. Allah SWT berfirman, "Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang yang zhalim di antara mereka." {QS. 29 : 46}
Sekian. Syukron Jazakallah..

0 Pendapat: